ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

 

 

FASCICULA  XVII,  MEDICINĂ

 

 

JURNALUL OFICIAL AL FACULTATII DE MEDICINA SI FARMACIE, GALATI

 

ISSN (ONLINE): 2344-4428

ISSN-L: 1583 – 2074 

 

REVISTA  RECUNOSCUTA CNCSIS  2011

CATEGORIA B +, COD 931

This journal is Indexed in International Databases (Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, RJI factor) 

 

 

 
 

                 

Procedeul de trimitere a articolelor

 

Autorii trebuie sa trimita articolele in format word pe adresa de e-mail: journalmedicineg@gmail.com

 

Manuscrisele ce vor fi trimise catre evaluare  NU TREBUIE SA CONTINA MATERIALE DEJA PUBLICATE IN INTREGIME SAU PARTIALINDIFERENT DE LIMBA (cu exceptia abstractului)

 

VA RUGAM NU TRIMITETI ARTICOLELE CATRE EVALUARE LA MAI MULTE JURNALE IN ACELASI TIMP

 

Articolele trebuie sa fie concepute si redactate conform "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (http://www.icmje.org).

http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html

 

Va rugam cititi cu atentie instructiunile. Toate articolele ce nu corespund criteriilor vor fi respinse.

 

Va rugam sa trimiteti odata cu articolul  Authorship Responsibility si Copyright Transfer Agreement Form. AVEM RUGAMINTEA SA IMPRIMATI FORMULARELE SA LE COMPLETATI, SA LE SEMNATI, SCANATI SI SA LE TRIMITETI PE ADRESA REVISTEI IMPREUNA CU ARTICOLUL. Toti autorii trebuie sa completeze formularele cu nume, prenume si semnatura.

Articolele trimise fara cele doua formulare nu vor fi luate in considerare pentru evaluare 

 

 

 

Authorship Responsibility (pdf romana)

Authorship Responsibility (pdf english)

 

Copyright Transfer Agreement Form (pdf)

Conflictul de interese: Autorii au responsabilitatea  sa publice la finalul articiolului daca exista conflicte de interese privind articolul sau subiectii inclusi in lot. Autorii trebuie sa mentioneze daca exista surse de finantare pentru articol.

 

Ordinea in care articolele apar in jurnal depinde de :

- data primirii articolului

-prioritatile editoriale 

- recomandarile evaluatorilor

-complianta la recomandari

 

 

 

Procesul de evaluare al articolelor

 

Peer- review 

 

Manuscrisele vor fi transmise obligatoriu în format electronic (MS Word 2000/XP) la  adresa:

journalmedicineg@gmail.com

 

 Insistăm asupra obligativităţii furnizării unei adrese de email pentru contact de către autori, pentru a putea fi contactaţi ulterior de colectivul redacţional.

La primirea manuscrisului, autorul va primi un scurt email de confirmare, ulterior, se verifică dacă sunt respectate cerinţele formale specificate  şi dacă acesta corespunde scopului declarat al revistei.

În cazul în care articolul nu corespunde cerinţelor redacţionale, se notifică autorul asupra modificărilor care trebuie efectuate asupra manuscrisului pentru acceptarea acestuia.

În cazul în care articolul conţine erori grave de conţinut / exprimare şi/sau dacă nu corespunde specificului revistei, manuscrisul este respins fără drept de apel, cu avizul redactorului şef.

În cazul în care manuscrisul respectă toate cerinţele redacţionale, acesta va fi analizat de 2 membri ai COMISIEI DE RECENZARE si un redactor; în general, preferandu-se ca cel puţin unul dintre revizori să fie din alt centru universitar decât autorul/autorii articolului.

Pe baza evaluării formale a articolului de către recenzori, susţinute în cadrul şedinţei lunare a consiliului de redacţie, se decide

-aprobarea spre publicare a articolului,

-aprobarea acestuia după efectuarea unor modificări,

-respingerea acestuia.

 

 

 

 

COLEGIUL DE REDACTIE:

Prof. dr. Jean ASHKENAZI (Tel Aviv, Israel)

Prof. dr. Tudorel CIUREA (Craiova, Romania)

Prof. dr. Vincent  DOUSSET (Bordeaux, France)

Prof. dr. Constantin DUMITRACHE (Bucuresti, Romania)

Prof. dr. Alexandru GOTLLIEB (Cleveland, SUA)

Conf. dr. Mihaela HINCU (Constanta, Romania)

Prof. dr. Decebal HUDIŢĂ (Bucuresti, Romania)

Prof. dr. Mircea IFRIM (Bucuresti, Romania)

Prof. dr . Mario Adelfio LATTERI (Palermo, Italia)

Prof. dr. Nicolae MIU (Cluj, Romania)

Prof. dr. Sanda COPOTOIU (Tg. Mures, Romania)

Prof. dr. Giovanni PERI (Palermo, Italia)

Prof. dr. Biagio VALENTINO (Palermo, Italia)

Prof. dr. Alexandru IERIMA (Galati, Romania)

Dr. Nicolae BACALBAŞA (Bucuresti, Romania)

 

             

REDACTOR SEF:

 

Prof. dr. Aurel NECHITA

 

 

REDACTORI SEFI ADJUNCTI:

 

Prof. dr. Carmina Liana MUŞAT

 

Prof. dr. Dorel FIRESCU